GEOTERMINUS

Agencija za veštačenja u oblasti geodezije

Usluge

Ovo su naše usluge koje nudimo

Pored usluga veštačenja i konverzije, nudimo Vam i online preuzimanje dokument. Brzo i jednostavno, bez dugotrajnog cekanja u redu i pred salterom.

Restitucija

Veštačenje u restituciji poljoprivrednog zemljišta koje je bilo predmet komasacije i detaljna identifikacija poljoprivrednog zemljista koje nije bilo predmet komasacije.

Konverzija

Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

Sudska veštačenja

Izrada nalaza i mišljenja u sudskim postupcima.