MI REŠAVAMO ZA VAS!

ZVANIČNI DOKUMENTI KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA CELU SRBIJU

BEZ GUŽVE I ŠALTERA - NA KLIK OD VAS

Namenjen je građanima koji žele da podnesu zahtev za list nepokretnosti online ili kopiju plana parcele brzo i lako.

U samo par klikova i za samo par dana dokumenta će Vam biti poslata na adresu. Naravno možete ih preuzeti i lično u Novom Sadu na adresi Bulevar Oslobođenja 78, Sprat 1, kancelarija 115.

Izvod iz lista nepokretnosti

Poznat i kao vlasnički list, evo šta on sadrži:

  • A list – podaci ozemljištu
  • B list – podaci o nosiocu prava na zemljištu
  • V list, 1.deo – podaci o zgradama i drugim građevinskim objektima kao i nosiocima prava
  • V list, 2.deo – podaci poslovnom prostoru i stanu kao i posebnim delovima zgrade ili drugih građevinskih objekata i nosiocima prava na njima
  • G list – podaci o teretima i ograničenjima

Izvod iz lista nepokretnosti je sastavni deo obavezne dokumentacije koju prodavac stana prilaže kupcu pri kupovini nepokretnosti. Ovaj dokument se dostavlja prodavcu pre kapare i pre isplate ukoliko je reč o kreditnom kupcu.

Kupac mora da zna da se pravo svojine na nepokretnost stiče upisom u katastar nepokretnosti.

Koraci pri kupovini stana

Kupovina stana